O nas

Witamy w naszej małej Galerii Sztuki

w Starym Mieście k/Konina.

 

Autorzy prac jakie znajdują się w naszej Galerii pocho­dzą głównie z terenów Polski „na wschód od Wisły”, czyli z obszarów Białostocczyzny, Lubelszczyzny, Zamojszczyzny, Rzeszowszczyzny itp.

Dla mieszkańców zachodnich i środkowych regionów Polski jest to często zupełnie nieznana  część naszego Kraju, a co się z tym wiąże nieznane są losy Roztocza, Podlasia czy też Bieszczad w których kryją się maleńkie wioski skupione wokół urokli­wych cerkiewek. Nieznane są przełomy nieokiełznanego, często dzikiego Bugu wijącego się wzdłuż naszej wschodniej granicy, a przede wszystkim nie znani są twórcy – profesjo­naliści i amatorzy tam  zamieszkujący.

Dlatego też chcemy naszej lokalnej społeczności wielkopol­skiej prezentować systematycznie chociaż niewielką część dorobku wspaniałych ludzi – artystów jakich poznaliśmy podczas wielu podróży po tamtych terenach.

Zapraszamy więc do Galerii „Zakątek” i życzymy wy­łącznie miłych wrażeń podczas pobytu u nas

                                                                     

Maria i Janusz Chojnaccy